Annual general meetings

Annual general meetings

Annual General Meeting 2018

The 2018 annual general meeting of SimCorp A/S was held:

Friday, March 23, 2018 at 3:00 pm
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Please find all relevant information and links below:
Notice with agenda
Annual report 2017
Candidates for the board of directors and auditing firm
Guidelines for remuneration of board of directors, executive management and employees
Articles of association – updated version, marked with changes compared to existing version
Shares and votes
Powerpoint presentation given at the Annual General Meeting
Business transacted at the Annual General Meeting
Minutes from the Annual General Meeting

Extraordinary general meeting was held on 9 May, 2018:

Notice with agenda
Articles of Association – Updated version, marked with track changes compared to existing version  
Shares and votes
Business transacted at the extraordinary general meeting
Minutes from the extraordinary general meeting

Extraordinary general meeting was held on May 31, 2018:

Notice with agenda
Articles of Association – Updated version, marked with track changes compared to existing version  
Shares and votes
Business transacted at the extraordinary general meeting
Minutes from the extraordinary general meeting

Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i SimCorp A/S fandt sted:

Fredag den 23. marts 2018 kl. 15.00
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 København S, Danmark

Alle relevante informationer kan ses herunder:

Indkaldelse med dagsorden
Annual Report 2017 (kun på engelsk)
Kandidater til bestyrelse og revision
Retningslinjer for aflønning af selskabets bestyrelse, direktion og medarbejdere (kun på engelsk)
Vedtægter – opdateret version, rettelsesmarkeret ift. gældende vedtægter
Aktier og stemmerettigheder
Powerpoint præsentation fra ordinær generalforsamling
Forløb af ordinær generalforsamling
Referat fra ordinær generalforsamling (kun på engelsk)

Ekstraordinær generalforsamling fandt sted 9. maj 2018:

Indkaldelse med dagsorden
Vedtægter – Opdateret version, rettelsesmarkeret ift. gældende vedtægter  
Aktier og stemmerettigheder
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
Referat fra ekstraordinær generalforsamling (kun på engelsk)

Ekstraordinær generalforsamling fandt sted den 31. maj 2018:

Indkaldelse med dagsorden
Vedtægter – Opdateret version, rettelsesmarkeret ift. gældende vedtægter  
Aktier og stemmerettigheder
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
Referat fra ekstraordinær generalforsamling (kun på engelsk)


Annual General Meeting 2017

The 2017 annual general meeting of SimCorp A/S was held:

Wednesday 29 March 2017 at 3:00 pm
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Please find all relevant information and links below:
Notice with agenda
Annual report 2016
Candidates for the board of directors and auditing firm
Guidelines for remuneration of board of directors, executive management and employees
Articles of association – updated version
Articles of association – updated version, marked with changes compared to existing version
Shares and votes
Powerpoint presentation given at the annual general meeting
Business transacted at the annual general meeting
Minutes from the Annual General Meeting

Extraordinary general meeting was held on April 26, 2017: 

Notice with agenda
Articles of Association – Updated version
Articles of Association – Updated version, marked with track changes compared to existing version 
Shares and votes
Business transacted at the extraordinary general meeting
Minutes from the extraordinary general meeting

 

Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling i SimCorp A/S fandt sted:

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 15.00
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 København S, Danmark

Alle relevante informationer kan ses herunder:
Indkaldelse med dagsorden
Annual report 2016
Årsrapport 2016 (i overblik)
Kandidater til bestyrelse og revision
Retningslinier for aflønning af selskabets bestyrelse, direktion og medarbejdere
Vedtægter – opdateret version
Vedtægter – opdateret version, rettelsesmarkeret ift. gældende vedtægter
Aktier og stemmerettigheder
Powerpoint præsentation fra ordinær generalforsamling
Forløb af ordinær generalforsamling
Referat fra ordinær generalforsamling (kun på engelsk)

Ekstraordinær generalforsamling fandt sted 26. april 2017: 

Indkaldelse med dagsorden
Vedtægter – Opdateret version
Vedtægter – Opdateret version, rettelsesmarkeret ift. gældende vedtægter  
Aktier og stemmerettigheder
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
Referat fra ekstraordinær generalforsamling (kun på engelsk)


Annual General Meeting 2016

The 2016 annual general meeting of SimCorp A/S was held: Friday 1 April 2016 at 3:00 pm
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Please find all relevant information and links below:
Notice with agenda
Annual report 2015
Candidates for the Board of Directors and auditing firm
Guidelines for remuneration of Board of Directors, Executive Management and employees
Articles of Association - Updated version
Articles of Association - Updated version, marked with changes compared to existing version
Shares and votes
Powerpoint presentation given at the Annual General Meeting
Business transacted at the Annual General Meeting
Minutes from the Annual General Meeting

 

Extraordinary General meeting was held on April 26, 2016:
Notice with agenda
Articles of Association – Updated version
Articles of Association – Updated version, marked with track changes compared to existing version
Shares and votes
Business transacted at the extraordinary general meeting
Minutes from the Annual General Meeting

Generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling i SimCorp A/S fandt sted:

Fredag den 1. april 2016 kl. 15.00
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 København S, Danmark

Alle relevante informationer kan ses herunder: 
INDKALDELSE MED DAGSORDEN
ANNUAL REPORT 2015 
ÅRSRAPPORT 2015 i overblik (kun på dansk)
KANDIDATER TIL BESTYRELSE OG REVISION
RETNINGSLINIER FOR AFLØNNING AF SELSKABETS BESTYRELSE, DIREKTION OG MEDARBEJDERE (kun på engelsk)
VEDTÆGTER – OPDATERET VERSION
VEDTÆGTER – OPDATERET VERSION, RETTELSESMARKERET IFT. GÆLDENDE VEDTÆGTER
AKTIER OG STEMMERETTIGHEDER
POWERPOINT PRÆSENTATION FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Forløb af ordinær generalforsamling
Referat fra ordinær generalforsamling (kun på engelsk)


Ekstraordinær generalforsamling fandt sted 26. april 2016:
Indkaldelse med dagsorden
VEDTÆGTER – OPDATERET VERSION
VEDTÆGTER – OPDATERET VERSION, RETTELSESMARKERET IFT. GÆLDENDE VEDTÆGTER  
AKTIER OG STEMMERETTIGHEDER
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
Referat fra ekstraordinær generalforsamling (kun på engelsk)

 


 

Annual General Meeting 2015 The 2015 annual general meeting of SimCorp A/S was held:

Monday 23 March 2015 at 3:00 pm
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Documentation:
NOTICE WITH AGENDA
ANNUAL REPORT 2014
CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND AUDITING FIRM
GUIDELINES FOR REMUNERATION OF BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE MANAGEMENT AND EMPLOYEES
ARTICLES OF ASSOCIATION – UPDATED VERSION
ARTICLES OF ASSOCIATION – UPDATED VERSION, MARKED WITH CHANGES COMPARED TO EXISTING VERSION
SHARES AND VOTES
POWERPOINT PRESENTATION GIVEN AT THE ANNUAL GENERAL MEETING (in Danish only)
BUSINESS TRANSACTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING
MINUTES FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING (in Danish only)Annual General Meeting 2014
The 2014 annual general meeting of SimCorp A/S was held:

Monday 31 March 2014 at 3 pm
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Information and links:
NOTICE WITH AGENDA
ANNUAL REPORT 2013
CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND AUDITING FIRM
GUIDELINES FOR REMUNERATION OF BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE MANAGEMENT AND EMPLOYEES
ARTICLES OF ASSOCIATION – UPDATED VERSION
ARTICLES OF ASSOCIATION – UPDATED VERSION, MARKED WITH CHANGES COMPARED TO EXISTING VERSION
SHARES AND VOTES
POWERPOINT PRESENTATION GIVEN AT THE ANNUAL GENERAL MEETING (in Danish only)
BUSINESS TRANSACTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING
VOTES CAST AT THE ANNUAL GENERAL MEETING (in Danish only)
MINUTES FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING (in Danish only)

Extraordinary general meeting 14 May 2014:
NOTICE WITH AGENDA
ARTICLES OF ASSOCIATION – UPDATED VERSION
ARTICLES OF ASSOCIATION – UPDATED VERSION, MARKED WITH TRACK CHANGES COMPARED TO EXISTING VERSION  
SHARES AND VOTES
BUSINESS TRANSACTED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
MINUTES FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (IN DANISH ONLY)Annual General Meeting 2013
The 2013 annual general meeting of SimCorp A/S was held:

Thursday 21 March 2013 at 3 pm

SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Please find all relevant information below:
NOTICE WITH AGENDA
ANNUAL REPORT 2012
ANNUAL REPORT 2012 – AT A GLANCE
CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND AUDITING FIRM
GUIDELINES FOR REMUNERATION OF BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE MANAGEMENT AND EMPLOYEES
ARTICLES OF ASSOCIATION – UPDATED VERSION
ARTICLES OF ASSOCIATION – UPDATED VERSION, MARKED WITH CHANGES COMPARED TO EXISTING VERSION
SHARES AND VOTES
POWERPOINT PRESENTATION GIVEN AT THE ANNUAL GENERAL MEETING (IN DANISH ONLY)
BUSINESS TRANSACTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING
MINUTES FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING (IN DANISH ONLY)
VOTES CAST AT THE ANNUAL GENERAL MEETING (IN DANISH ONLY)

Extraordinary general meeting 17 April 2013:
NOTICE WITH AGENDA
ARTICLES OF ASSOCIATION – UPDATED VERSION
ARTICLES OF ASSOCIATION – UPDATED VERSION, MARKED WITH TRACK CHANGES COMPARED TO EXISTING VERSION  
SHARES AND VOTES
BUSINESS TRANSACTED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
MINUTES FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (IN DANISH ONLY)
VOTES CAST AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (IN DANISH ONLY)Annual General Meeting 2012
The 2012 annual general meeting of SimCorp A/S was held:

Thursday 29 March 2012 at 3 pm

SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Please find all relevant information below:

NOTICE WITH AGENDA
ANNUAL REPORT 2011 – AT A GLANCE
ANNUAL REPORT 2011
CANDIDATES FOR THE  BOARD OF DIRECTORS AND AUDITING FIRMS
ELECTION REGULATION REGARDING EMPLOYEE ELECTED BOARD MEMBERS
PRINCIPLES FOR REMUNERATION AND INCENTIVE POLICY
ARTICLES OF ASSOCIATION – UPDATED VERSION
ARTICLES OF ASSOCIATION – UPDATED VERSION, MARKED WITH TRACK CHANGES COMPARED TO EXISTING VERSION
SHARES AND VOTES
BUSINESS TRANSACTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING
POWERPOINT PRESENTATION GIVEN AT THE ANNUAL GENERAL MEETING (IN DANISH ONLY)
MINUTES OF ORDINARY GENERAL MEETING (IN DANISH ONLY)
VP SECURITIES' WEBPAGE

Extraordinary general meeting 16 May 2012:

NOTICE WITH AGENDA
ELECTION REGULATION REGARDING EMPLOYEE ELECTED BOARD MEMBERS
PRINCIPLES FOR REMUNERATION AND INCENTIVE POLICY
ARTICLES OF ASSOCIATION – UPDATED VERSION
ARTICLES OF ASSOCIATION – UPDATED VERSION, MARKED WITH TRACK CHANGES COMPARED TO EXISTING VERSION
SHARES AND VOTES
BUSINESS TRANSACTED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (in Danish only)Annual General Meeting 2011
The 2011 annual general meeting of SimCorp A/S was held:

Monday 28 March 2011 at 3pm

"Den Sorte Diamant”
The Royal Danish Library
Søren Kierkegaards Plads 1
1221 Copenhagen K, Denmark

Please find all relevant information and links below:

NOTICE OF MEETING WITH AGENDA
ANNUAL REPORT 2010 – AT A GLANCE
BACKGROUND DATA ON MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND AUDITING FIRMS
ARTICLES OF ASSOCIATION – UPDATED VERSION
ARTICLES OF ASSOCIATION – UPDATED VERSION, MARKED WITH TRACK CHANGES COMPARED TO EXISTING VERSION
SHARES AND VOTES
BUSINESS TRANSACTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING
PRESENTATION GIVEN AT THE ANNUAL GENERAL MEETING (IN DANISH ONLY)
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING (IN DANISH ONLY)

Notice of extraordinary general meeting 4 May 2011:

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
SHARES AND VOTES
BUSINESS TRANSACTED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (IN DANISH ONLY)Annual General Meeting 2010
The 2010 annual general meeting of SimCorp A/S was held:

Monday 22 March 2010 at 3pm

"Den Sorte Diamant” (the Royal Danish Library)
Søren Kierkegaards Plads 1
1221 Copenhagen K, Denmark

Please find all relevant information and links below

AGENDA
BACKGROUND DATA ON THE BOARD OF DIRECTORS AND AUDITORS
BUSINESS TRANSACTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING
PRESENTATION GIVEN AT THE ANNUAL GENERAL MEETING (IN DANISH ONLY)
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING (IN DANISH ONLY)

Notice of extraordinary general meeting 21 April 2010:

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 21 APRIL 2010
BUSINESS TRANSACTED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (in Danish only)