Annual General Meeting March 23, 2023

The 2023 annual general meeting of SimCorp A/S is held:

Thursday, March 23, 2023 at 3:00 PM CET
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Please find all relevant information and links below:

Notice with agenda
Annual report 2022
Candidates for the Board of Directors and auditing firm
Shares and Votes

Links to registration, proxy and postal vote:

Electronic ordering of admission card, granting of proxy or voting by postal vote - with logon to investor portal

Forms:

Registration form
Proxy form
Postal vote form

Minutes from the MeetingOrdinær Generalforsamling 23. marts 2023

Ordinær generalforsamling i SimCorp A/S finder sted:

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 15.00 dansk tid (CET)
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Danmark

Alle relevante informationer og links kan ses herunder:

Indkaldelsen med dagsorden
Årsrapporten for 2022 (kun på engelsk)
Kandidater til bestyrelsen og revision (kun på engelsk)
Aktier og stemmerettigheder (kun på engelsk)

Links til registrering fuldmagter og brevstemme:

Elektronisk bestilling af adgangskort med afgivelse af fuldmagt eller brevstemme – med login til investorportalen

Blanketter:

Blanket til registrering
Blanket til fuldmagt
Blanket til brevstemme

Referat fra mødet (på engelsk)

See previous years

Extraordinary general meeting April 21, 2022

The extraordinary general meeting of SimCorp A/S is held:

Thursday, April 21, 2022 at 4:00 PM CET
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Please find all relevant information and links below:

Notice with agenda
Articles of association - updated version, marked with changes compared to existing version 
Shares and Votes
Minutes from the extraordinary General Meeting 2022


Ekstraordinær generalforsamling 21. april, 2022

Ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S finder sted:

Torsdag den 21. april 2022 kl. 16.00 dansk tid (CET)
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Alle relevante informationer og links kan ses herunder:

Indkaldelsen med dagsorden
Vedtægter – opdateret version med ændringsmarkeringer af den gældende version 
Aktier og stemmerettigheder
Referat fra ekstraordinær generalforsamling (kun på engelsk)

 


Annual general meeting March 24, 2022

The 2022 annual general meeting of SimCorp A/S is held:

Thursday March 24, 2022 at 3:00 PM CET
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

(The stream will commence Thursday, March 24, 2022 at 3:00 PM (CET)

Please find all relevant information and links below:

Notice with agenda
Annual report 2021
Candidates for the Board of Directors and auditing firm
Remuneration Policy - updated version, marked with changes compared to existing version
Articles of association - updated version, marked with changes compared to existing version
Shares and Votes
Minutes from the Annual General Meeting 2022

Generalforsamling 24. marts, 2022

Ordinær generalforsamling i SimCorp A/S finder sted:

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 15.00 dansk tid (CET)
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

(Streamet vil starte torsdag den 24. marts 2022 kl. 15.00 dansk tid (CET)

Alle relevante informationer og links kan ses herunder:

Indkaldelsen med dagsorden
Årsrapporten for 2021 (kun på engelsk)
Kandidater til bestyrelsen og revision (kun på engelsk)
Vederlagspolitikken – opdateret version med ændringsmarkeringer af den gældende version (kun på engelsk)
Vedtægter – opdateret version med ændringsmarkeringer af den gældende version
Aktier og stemmerettigheder
Referat fra den ordinær generalforsamling 2022 (kun på engelsk)

Extraordinary general meeting September 13, 2021

The extraordinary general meeting of SimCorp A/S will be held:

Monday September 13, 2021 at 1:00 pm CET
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Please find all relevant information and links below:

Notice with agenda
Remuneration Policy with updated version, marked with changes compared to existing version
Shares and Votes
Minutes from the extraordinary General Meeting 2021

  

Extraordinary general meeting April 21, 2021

The extraordinary general meeting of SimCorp A/S was held:

Wednesday April 21, 2021 at 4:00 PM
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Notice with agenda
Articles of association - updated version, marked with changes compared to existing version
Shares and votes
Minutes from the extraordinary General Meeting 2021

Annual general meeting March 24, 2021

The 2021 annual general meeting of SimCorp A/S was held:

Wednesday, March 24, 2021 at 3:00 PM CET
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Please find all relevant information and links below:
Notice with agenda
Annual report 2020
Candidates for the Board of Directors and auditing firm
Policy for remuneration – updated version, marked with changes compared to existing version
Articles of association - updated version, marked with changes compared to existing version
Shares and votes
Minutes from the Annual General Meeting 2021


Ekstraordinær generalforsamling 13. september 2021

Ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S finder sted:

Mandag den 13. september 2021 kl. 13:00
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Alle relevante informationer og links kan ses herunder:

Indkaldelse med dagsorden
Vederlagspolitikken – opdateret version med ændringsmarkeringer af den gældende version (kun på engelsk)
Aktier og stemmerettigheder
Referat fra ekstraordinær generalforsamling (kun på engelsk)

 

Ekstraordinær generalforsamling 21. april 2021

Ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S fandt sted:

Onsdag den 21. april 2021 kl. 16:00
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Alle relevante informationer og links kan ses herunder:

Indkaldelse med dagsorden
Vedtægter – opdateret version med ændringsmarkeringer af den gældende version (med ændringsmarkeringer)
Aktier og stemmerettigheder
Referat fra ekstraordinær generalforsamling (kun på engelsk)


Generalforsamling 24. marts, 2021

Ordinær generalforsamling i SimCorp A/S fandt sted:

Onsdag den 24. marts 2021 kl. 15.00 dansk tid (CET)
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Alle relevante informationer og links kan ses herunder:
Indkaldelsen med dagsorden
Årsrapporten for 2020 (kun på engelsk)
Kandidater til bestyrelsen og revision (kun på engelsk)
Vederlagspolitikken – opdateret version med ændringsmarkeringer af den gældende version (kun på engelsk)
Vedtægter – opdateret version med ændringsmarkeringer af den gældende version
Aktier og stemmerettigheder
Referat fra ordinær generalforsamling (kun på engelsk)

Annual General Meeting 2020

The 2020 annual general meeting of SimCorp A/S was held:

Tuesday, March 24, 2020 at 3:00 pm
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Please find all relevant information and links below:
UPDATE: MARCH 19, 2020, REGARDING COVID-19 AND SIMCORP’S ANNUAL GENERAL MEETING
Notice with agenda
Annual report 2019
Candidates for the Board of Directors and auditing firm
Shares and votes
Minutes from the Annual General Meeting

Extraordinary general meeting to was held on April 24, 2020:

The extraordinary general meeting of SimCorp A/S was held:

Friday April 24, 2020 at 3:30 PM
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Notice with agenda
Articles of Association
Shares and votes
Business transacted at the extraordinary general meeting
Minutes from the extraordenary general eeting


Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling i SimCorp A/S fandt sted:

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 15.00
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 København S, Danmark

Alle relevante informationer kan ses herunder:
OPDATERING: 19. MARTS 2020,  VEDR. COVID-19 OG SIMCORPS GENERALFORSAMLING
Indkaldelse med dagsorden
Annual Report 2019 (kun på engelsk)
Kandidater til bestyrelse og revision (kun på engelsk)
Aktier og stemmerettigheder
Referat fra ordinær generalforsamling (kun på engelsk)

Ekstraordinær generalforsamling 24. April 2020:

Ekstraordinær generelforsamling i SimCorp A/S fandt sted:

Fredag den 24. april 2020 kl. 15.30
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 København S, Danmark

Indkaldelse med dagsorden
Vedtægter
Aktier og stemmerettigheder
Forløb af ekstraordinær generalforsamling (Kun på engelsk)
Referat fra ordinær generalforsamling (kun på engelsk)

2019

Annual General Meeting 2019

The 2019 annual general meeting of SimCorp A/S will be held:

Wednesday, March 27, 2019 at 15:00 CET
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Please find all relevant information and links below:
Notice with agenda
Annual report 2018
Candidates for the board of directors and auditing firm
Shares and votes
Powerpoint presentation given at the Annual General Meeting
Business transacted at the Annual General Meeting
Minutes from the Annual General Meeting Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling 2019 i SimCorp A/S finder sted:

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 15.00
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 København S, Danmark

Alle relevante informationer kan ses herunder:
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SimCorp
Annual Report 2018 (kun på engelsk)
Kandidater til bestyrelse og revision
Aktier og stemmerettigheder
Powerpoint præsentation fra ordinær generalforsamling
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
Referat fra ordinær generalforsamling (kun på engelsk)

2018

Annual General Meeting 2018

The 2018 annual general meeting of SimCorp A/S was held:

Friday, March 23, 2018 at 3:00 pm
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Please find all relevant information and links below:
Notice with agenda
Annual report 2017
Candidates for the board of directors and auditing firm
Guidelines for remuneration of board of directors, executive management and employees
Articles of association – updated version, marked with changes compared to existing version
Shares and votes
Powerpoint presentation given at the Annual General Meeting
Business transacted at the Annual General Meeting
Minutes from the Annual General Meeting

Extraordinary general meeting was held on 9 May, 2018:

Notice with agenda
Articles of Association – Updated version, marked with track changes compared to existing version  
Shares and votes
Business transacted at the extraordinary general meeting
Minutes from the extraordinary general meeting

Extraordinary general meeting was held on May 31, 2018:

Notice with agenda
Articles of Association – Updated version, marked with track changes compared to existing version  
Shares and votes
Business transacted at the extraordinary general meeting
Minutes from the extraordinary general meeting


Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i SimCorp A/S fandt sted:

Fredag den 23. marts 2018 kl. 15.00
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 København S, Danmark

Alle relevante informationer kan ses herunder:

Indkaldelse med dagsorden
Annual Report 2017 (kun på engelsk)
Kandidater til bestyrelse og revision
Retningslinjer for aflønning af selskabets bestyrelse, direktion og medarbejdere (kun på engelsk)
Vedtægter – opdateret version, rettelsesmarkeret ift. gældende vedtægter
Aktier og stemmerettigheder
Powerpoint præsentation fra ordinær generalforsamling
Forløb af ordinær generalforsamling
Referat fra ordinær generalforsamling (kun på engelsk)

Ekstraordinær generalforsamling fandt sted 9. maj 2018:

Indkaldelse med dagsorden
Vedtægter – Opdateret version, rettelsesmarkeret ift. gældende vedtægter  
Aktier og stemmerettigheder
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
Referat fra ekstraordinær generalforsamling (kun på engelsk)

Ekstraordinær generalforsamling fandt sted den 31. maj 2018:

Indkaldelse med dagsorden
Vedtægter – Opdateret version, rettelsesmarkeret ift. gældende vedtægter  
Aktier og stemmerettigheder
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
Referat fra ekstraordinær generalforsamling (kun på engelsk)

2017

Annual General Meeting 2017

The 2017 annual general meeting of SimCorp A/S was held:

Wednesday 29 March 2017 at 3:00 pm
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Please find all relevant information and links below:
Notice with agenda
Candidates for the board of directors and auditing firm
Guidelines for remuneration of board of directors, executive management and employees
Articles of association – updated version
Articles of association – updated version, marked with changes compared to existing version
Shares and votes
Powerpoint presentation given at the annual general meeting
Business transacted at the annual general meeting
Minutes from the Annual General Meeting

Extraordinary general meeting was held on April 26, 2017: 

Notice with agenda
Articles of Association – Updated version
Articles of Association – Updated version, marked with track changes compared to existing version 
Shares and votes
Business transacted at the extraordinary general meeting
Minutes from the extraordinary general meeting

 

Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling i SimCorp A/S fandt sted:

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 15.00
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 København S, Danmark

Alle relevante informationer kan ses herunder:
Indkaldelse med dagsorden
Årsrapport 2016 (i overblik)
Kandidater til bestyrelse og revision
Retningslinier for aflønning af selskabets bestyrelse, direktion og medarbejdere
Vedtægter – opdateret version
Vedtægter – opdateret version, rettelsesmarkeret ift. gældende vedtægter
Aktier og stemmerettigheder
Powerpoint præsentation fra ordinær generalforsamling
Forløb af ordinær generalforsamling
Referat fra ordinær generalforsamling (kun på engelsk)

Ekstraordinær generalforsamling fandt sted 26. april 2017: 

Indkaldelse med dagsorden
Vedtægter – Opdateret version
Vedtægter – Opdateret version, rettelsesmarkeret ift. gældende vedtægter  
Aktier og stemmerettigheder
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
Referat fra ekstraordinær generalforsamling (kun på engelsk)

2016

Annual General Meeting 2016

The 2016 annual general meeting of SimCorp A/S was held: Friday 1 April 2016 at 3:00 pm
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 Copenhagen S, Denmark

Please find all relevant information and links below:
Notice with agenda
Annual report 2015
Candidates for the Board of Directors and auditing firm
Guidelines for remuneration of Board of Directors, Executive Management and employees
Articles of Association - Updated version
Articles of Association - Updated version, marked with changes compared to existing version
Shares and votes
Powerpoint presentation given at the Annual General Meeting
Business transacted at the Annual General Meeting
Minutes from the Annual General Meeting

 

Extraordinary General meeting was held on April 26, 2016:
Notice with agenda
Articles of Association – Updated version
Articles of Association – Updated version, marked with track changes compared to existing version
Shares and votes
Business transacted at the extraordinary general meeting
Minutes from the Annual General Meeting

Generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling i SimCorp A/S fandt sted:

Fredag den 1. april 2016 kl. 15.00
SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 København S, Danmark

Alle relevante informationer kan ses herunder: 
INDKALDELSE MED DAGSORDEN
ANNUAL REPORT 2015 
ÅRSRAPPORT 2015 i overblik (kun på dansk)
KANDIDATER TIL BESTYRELSE OG REVISION
RETNINGSLINIER FOR AFLØNNING AF SELSKABETS BESTYRELSE, DIREKTION OG MEDARBEJDERE (kun på engelsk)
VEDTÆGTER – OPDATERET VERSION
VEDTÆGTER – OPDATERET VERSION, RETTELSESMARKERET IFT. GÆLDENDE VEDTÆGTER
AKTIER OG STEMMERETTIGHEDER
POWERPOINT PRÆSENTATION FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Forløb af ordinær generalforsamling
Referat fra ordinær generalforsamling (kun på engelsk)


Ekstraordinær generalforsamling fandt sted 26. april 2016:
Indkaldelse med dagsorden
VEDTÆGTER – OPDATERET VERSION
VEDTÆGTER – OPDATERET VERSION, RETTELSESMARKERET IFT. GÆLDENDE VEDTÆGTER  
AKTIER OG STEMMERETTIGHEDER
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
Referat fra ekstraordinær generalforsamling (kun på engelsk)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Annual General Meeting 2010
The 2010 annual general meeting of SimCorp A/S was held:

Monday 22 March 2010 at 3pm

"Den Sorte Diamant” (the Royal Danish Library)
Søren Kierkegaards Plads 1
1221 Copenhagen K, Denmark

Please find all relevant information and links below

AGENDA
BACKGROUND DATA ON THE BOARD OF DIRECTORS AND AUDITORS
BUSINESS TRANSACTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING
PRESENTATION GIVEN AT THE ANNUAL GENERAL MEETING (IN DANISH ONLY)
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING (IN DANISH ONLY)

Notice of extraordinary general meeting 21 April 2010:

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 21 APRIL 2010
BUSINESS TRANSACTED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (in Danish only)