SimCorps Finanskalender 2011

SimCorp A/S’ finanskalender 2011 er opdateret med fristen for aktionærers optagelse af punkter på dagsordenen for den ordinære generalforsamling med henblik på at afspejle reglerne i selskabslovens § 90, stk. 3. De tidligere annoncerede datoer for selskabets ordinære generalforsamling, udbyttebetaling samt offentliggørelse af regnskabsmeddelelser i 2011 forbliver uændrede.