SimCorps Årsrapport 2010

SimCorps bestyrelse har i dag behandlet og godkendt koncernens årsrapport for 2010. Af årsrapporten fremgår blandt andet, at selskabet øgede nettoomsætningen med 3 % til EUR 185 mio. (DKK 1,38 mia.) og opnåede et resultat af primær drift EBIT på EUR 35,2 mio. (DKK 262 mio.). Overskudsgraden blev 19,0 %. SimCorps kontraktligt sikrede omsætning er ved indgangen til 2011 19 % højere end ved indgangen til 2010. Bestyrelsen vil på selskabets generalforsamling foreslå, at der udbetales et udbytte på EUR 17,9 mio., svarende til DKK 30,00 pr. aktie á DKK 10. Såfremt der ikke opstår konkrete behov for likviditet, forventer SimCorp derudover at fortsætte aktietilbagekøb i 2011, hvor det er intentionen at tilbagekøbe for EUR 5 mio. i første halvår.

Årsrapporten er i sin helhed indsendt til NASDAQ OMX Copenhagen A/S i elektronisk form og er endvidere tilgængelig på SimCorps website www.simcorp.com, sammen med udvalgte opgørelser for fjerde kvartal 2010.

DOWNLOAD PDF - ÅRSRAPPORT 2010

Investormøde

SimCorps direktion vil præsentere årsrapporten på et investormøde tirsdag den 1. marts 2011, kl. 9:00 på selskabets adresse, Weidekampsgade 16, 2300 København S. Mødet er åbent for alle. Der er endvidere mulighed for at deltage i mødet via følgende webcast, hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål online via e-mail.

Præsentationen vil efterfølgende kunne ses på SimCorps website www.simcorp.com.