Forløb af ordinær generalforsamling den 28. marts 2011

SimCorps ordinære generalforsamling har godkendt selskabets årsrapport for 2010. Til bestyrelsen genvalgtes Jesper Brandgaard som formand, Carl Christian Ægidius som næstformand og Hervé Couturier. Herudover blev Simon Jeffreys nyvalgt til bestyrelsen. Som selskabets revisorer genvalgte generalforsamlingen Grant Thornton og KPMG. Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fremsatte forslag, herunder forslag til ændring af selskabets vedtægter, til senere vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.