Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes § 16 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S onsdag den 4. maj 2011 kl. 09.30, Weidekampsgade 16, 2300 København S.