Delårsrapport pr. 30. september 2011 - SimCorp A/S

SimCorps forretningsmæssige udvikling i årets første ni måneder har været tilfredsstillende. Nettoomsætningen for årets første ni måneder udgjorde EUR 130,3 mio. og steg med 5,5 % sammenlignet med samme periode sidste år. Resultatet af primær drift, EBIT, blev for de første ni måneder EUR 21,2 mio., hvilket er en stigning på EUR 11,8 mio. sammenlignet med samme periode sidste år. Den kontraktligt sikrede omsætning for 2011 er ved udgangen af tredje kvartal 6 % højere end den tilsvarende på samme tidspunkt i 2010. For 2011 fastholdes forventningerne om en samlet omsætningsstigning på mindst 5 % målt i lokale valutaer og en overskudsgrad på mindst 20 %.