SimCorps Finanskalender 2012

SimCorp A/S har fastsat følgende datoer for selskabets ordinære generalforsamling, udbyttebetaling samt offentliggørelse af regnskabsmeddelelser i 2012:

15. februar 2012
Seneste frist for SimCorps aktionærer for fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for den ordinære generalforsamling 2012

29. februar 2012
Offentliggørelse af årsrapport 2011

29. marts 2012
Ordinær generalforsamling

4. april 2012
Forventet dato for udbetaling af udbytte

16. maj 2012
Offentliggørelse af delårsrapport for første kvartal 2012

28. august 2012
Offentliggørelse af delårsrapport for første halvår 2012

26. november 2012
Offentliggørelse af delårsrapport for de første ni måneder af 2012

Da regnskabsmeddelelserne offentliggøres umiddelbart efter afslutning af bestyrelsesmøderne, der afholdes om eftermiddagen, forventes meddelelserne at blive udsendt sidst på dagen.