SimCorp opdaterer sine forventninger til de finansielle resultater for 2011

SimCorp opdaterer sine forventninger til de finansielle resultater for 2011 og forventer nu:

En samlet licensordreindgang på EUR 40 (tidligere udmeldt over EUR 49)
En omsætningsvækst på 4-5 % (tidligere udmeldt over 5 % i lokal valuta)
Vækst i forretningen på omkring 1 % (tidligere udmeldt over 5 % i lokal valuta)
EBIT-margin 23-24 % (tidligere udmeldt over 20 %)
SimCorp er fortsat godt positioneret, og den udskudte ordreindgang og dermed lavere forretningsvækst er ikke et resultat af forringet konkurrenceevne hos SimCorp, men primært et udtryk for, at potentielle kunder udsætter beslutninger om indgåelse af nye kontrakter.

De opdaterede forventninger er baseret på præliminære og ikke-reviderede tal per ultimo december 2011. Valutakursudsving forventes ikke have væsentlig indflydelse på de opdaterede forventninger.

SimCorps årsrapport 2011 vil blive offentliggjort den 29. februar 2012, hvor SimCorp også vil kommentere på forventningerne for 2012.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse rettes til:
Thomas Johansen, Chief Financial Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 2811 3828)
Peter L. Ravn, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 4076 1841)