Delårsrapport 31. marts 2012 - SimCorp A/S

De første tre måneder af året har været tilfredsstillende. Periodens nettoresultat er forøget med EUR 2,4 mio. Sammenlignet med samme periode sidste år steg nettoomsætningen for årets første tre måneder med 20 % til EUR 47,5 mio. Resultatet af primær drift, EBIT, blev for de første tre måneder på EUR 6,3 mio., hvilket er en stigning på 109 % sammenlignet med samme periode sidste år. For 2012 fastholdes forventningerne om en samlet omsætningsstigning på mere end 5 % i lokal valuta og en overskudsgrad (EBIT) på mindst 22 %. Ved indgangen til andet kvartal var EUR 150,7 mio. af 2012-omsætningen kontraktligt sikret, hvilket er EUR 10,1 mio. mere end på samme tidspunkt sidste år.