SimCorp A/S – Aktietilbagekøbs-program

SimCorp A/S (“SimCorp”) har i dag initieret et aktietilbagekøbsprogram for op til EUR 5.0 mio. til gennemførelse i perioden fra 29. maj 2012 til 27. august 2012.

Tilbagekøbsprogrammet iværksættes i henhold til den bemyndigelse, som blev givet på den ordinære generalforsamling den 29. marts 2012 til at tilbagekøbe op til 10 % af SimCorps aktiekapital i perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

Tilbagekøbsprogrammet vil forløbe i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, som sikrer beskyttelse mod overtrædelse af insider-handelslovgivningen i forbindelse med gennemførelse af tilbagekøbet.

SimCorp har udpeget Danske Bank A/S som lead manager af tilbagekøbsprogrammet for EUR 5.0 mio. I henhold til aftalen vil Danske Bank A/S tilbagekøbe aktier på vegne af SimCorp uafhængigt og uden inflydelse af SimCorp.

Tilbagekøbsprogrammet er underlagt følgende betingelser:

Formålet med programmet er at reducere SimCorps aktiekapital og at imødekomme forpligtelserne i SimCorp’s incitamentsordning
Det samlede køb af egne aktier vil være begrænset til en samlet markedsværdi på EUR 5.0 mio.
Det maksimale antal aktier, som kan købes, er ca. 1.000.000 aktier á DKK 1
Gennemførelse af tilbagekøbet vil ske fra 29. maj 2012 til 27. august  2012
Der vil på en enkelt børsdag maksimalt kunne købes SimCorp-aktier svarende til 25 % af den gennemsnitlige omsætning af SimCorp-aktier handlet på NASDAQ OMX Copenhagen i de foregående 20 handelsdage
Gennem aktietilbagekøbsprogrammets løbetid vil ingen aktier blive købt til en pris, der overstiger den højeste af de følgende to priser på NASDAQ OMX Copenhagen:
              1.   Prisen på den seneste uafhængige handel og
              2.   Det højeste aktuelle uafhængige bud

Detaljer vedrørende transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet vil blive offentliggjort på www.simcorp.com senest ved udgangen af den syvende handelsdag.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Thomas Johansen, Chief Financial Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 2811 3828)
Peter L. Ravn, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 4076 1841)