SimCorp A/S – Aktietilbagekøbsprogra

Den 25. maj 2012 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 5.0 mio. (ca. DKK 37,2 mio.) i perioden fra 29. maj 2012 til 27. august 2012.

Siden seneste meddelelse er der under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:Dato


Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)


29. maj 2012

950

959,83

911.838,50

30. maj 2012

510

958,34

488.753,40

31. maj 2012

450

945,83

425.623,50

1. juli 2012

470

927,94

436.131,00

Akkumuleret under programmet jf.
ovenstående transaktioner:

2.380

950,57

2.262.346,40Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 3.216.380 egne aktier svarende til 6,99 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 4.701.798,48 (ca. DKK 34.937.654 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Thomas Johansen, Chief Financial Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 2811 3828)
Peter L. Ravn, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 4076 1841)