SimCorp A/S – Aktietilbagekøbs-program

Den 25. maj 2012 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 5.0 mio. (ca. DKK 37,2 mio.) i perioden fra 29. maj 2012 til 27. august 2012.

Siden seneste meddelelse er der under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato


Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)


Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

22.752

972,53

22.126.911

9. juli 2012

1.000

972,17

972.170

10. juli 2012

400

978,69

391.476

11. juli 2012

1.400

985,75

1.380.050

12. juli 2012

1.400

967,45

1.354.430

13. juli 2012

471

950,57

447.719

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

27.423

972,64

26.672.756

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 2.477.530 aktier svarende til 5,51 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 1.416.857 (ca. DKK 10.527.244 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Thomas Johansen, Chief Financial Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 2811 3828)
Peter L. Ravn, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 4076 1841)