SimCorp A/S – Aktietilbagekøbs-program

Den 25. maj 2012 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 5.0 mio. (ca. DKK 37,2 mio.) i perioden fra 29. maj 2012 til 27. august 2012.

Siden seneste meddelelse er der under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato


Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)


Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

17.550

970,00

17.023.503

2. juli 2012

1.414

985,59

1.393.624

3. juli 2012

1.500

979,14

1.468.710

4. juli 2012

874

978,53

855.235

5. juli 2012

627

979,21

613.965

6. juli 2012

787

980,78

771.874

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

22.752

972,53

22.126.911

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 2.430.820 aktier svarende til 5,40 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 2.028.680 (ca. DKK 15.073.089 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Thomas Johansen, Chief Financial Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 2811 3828)
Peter L. Ravn, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 4076 1841)