SimCorp A/S – Aktietilbagekøbs-program

Den 25. maj 2012 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 5.0 mio. (ca. DKK 37,2 mio.) i perioden fra 29. maj 2012 til 27. august 2012.

Siden seneste meddelelse er der under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato


Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)


Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

13.152

970,07

12.758.324

25. juni 2012

1.465

973,54

1.426.236

26. juni 2012

1.450

959,72

1.391.594

27. juni 2012

348

963,00

335.124

28. juni 2012

800

974,81

779.848

29. juni 2012

335

992,17

332.377

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

17.550

970,00

17.023.503

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 2.378.800 aktier svarende til 5,29 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 2.715.545 (ca. DKK 20.176.497 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Thomas Johansen, Chief Financial Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 2811 3828)
Peter L. Ravn, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 4076 1841)