SimCorp A/S – Aktie-tilbagekøbsprogram

Den 11. september 2012 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 10.0 mio. (ca. DKK 74,5 mio.) i perioden fra 12. september 2012 til 26. februar 2013.

Siden seneste meddelelse er der under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato


Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)


12. september 2012

1.500

1.195,33

1.792.995

13. september 2012

1.098

1.191,59

1.308.366

14. september 2012

1.000

1.197,81

1.197.810

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

3.598

1.194,88

4.299.171

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 2.352.260 aktier svarende til 5,23 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 9,4 mio. (ca. DKK 70,2 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Thomas Johansen, Chief Financial Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 2811 3828)
Klaus Holse, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)