Delårsrapport 30. september 2012 – SimCorp A/S

SimCorp øgede nettoomsætningen med 9 % i årets første ni måneder drevet af en stærk udvikling i konsulent- og vedligeholdelsesaktiviteterne. Omsætningen vedrørende licensaktiviteter har udviklet sig langsommere end forventet, idet en del af omsætningen fra de seks indgåede licensordrer i tredje kvartal vil påvirke omsætningen i årene fremover.

Nettoomsætningen for årets første ni måneder var EUR 141,6 mio., hvilket er en stigning på EUR 11,3 mio. sammenlignet med samme periode sidste år. Opgjort i lokal valuta er stigningen på 6 %.

Resultatet af primær drift, EBIT, blev for de første ni måneder EUR 20,7 mio., hvilket er et fald på EUR 0,5 mio. sammenlignet med samme periode sidste år.

For 2012 fastholdes forventningerne om en samlet omsætningsstigning på mere end 5 % i lokal valuta og en overskudsgrad (EBIT) på mindst 22 %. Den kontraktligt sikrede omsætning for 2012 er 8 % højere end den tilsvarende på samme tidspunkt i 2011.