SimCorp A/S – Aktie-tilbagekøbsprogram

Den 11. september 2012 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 10.0 mio. (ca. DKK 74,5 mio.) i perioden fra 12. september 2012 til 26. februar 2013.

Siden seneste meddelelse er der under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato


Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)


Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

32.572

1.240,96

40.420.403

3. december 2012

738

1.271,30

938.219

4. december 2012

552

1.262,97

697.159

5. december 2012

800

1.274,26

1.019.408

6. december 2012

681

1.276,65

869.399

7. december 2012

981

1.280,33

1.256.004

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

 

36.324

 

1.244,37

 

45.200.592

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 2.677.370 aktier svarende til 5,95 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 3,9 mio. (ca. DKK 29,3 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.


Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

 

 

Selskabsmeddelelse nr. 49