SimCorp A/S - Gennemførelse af kapitalnedsættelse

På den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 17. april 2013 vedtog aktionærerne at nedsætte aktiekapitalen med nominelt DKK 1.500.000 fra nominelt DKK 45.000.000 til nominelt DKK 43.500.000, svarende til en nedsættelse af aktiekapitalen med 1.500.000 aktier á DKK 1, ved annullering af egne aktier.

Vedtagelsen blev annonceret via Erhvervsstyrelsens elektroniske informationssystem den 17. april 2013, og den lovmæssige frist er nu udløbet, uden at der er anmeldt krav.

Kapitalnedsættelsen er derfor nu gennemført.

SimCorps aktiekapital udgør herefter DKK 43.500.000, svarende til DKK 43.500.000 aktier á DKK 1.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

  

Selskabsmeddelelse nr. 29/2013