Delårsrapport 30. juni 2013 – SimCorp A/S

SimCorp øgede nettoomsætningen med 11 % i årets første seks måneder, drevet af en tilfredsstillende udvikling i licenssalg samt en robust udvikling i konsulent- og vedligeholdelsesaktiviteterne. Nettoomsætningen for årets første seks måneder var EUR 103,1 mio., hvilket er en stigning på EUR 10,0 mio. sammenlignet med samme periode sidste år. Resultatet af primær drift, EBIT, blev for de første seks måneder EUR 18,3 mio., hvilket er en stigning på 49 % sammenlignet med samme periode sidste år. Den kontraktligt sikrede omsætning for 2013 er 12 % højere end den tilsvarende på samme tidspunkt i 2012. For 2013 opjusteres forventningerne om en samlet omsætningsstigning fra mere end 5 % i lokal valuta til mere end 8 % i lokal valuta. Ligeledes opjusteres forventningerne om rapporteret overskudsgrad (EBIT) fra mindst 22 % til mindst 23%.

SimCorps bestyrelse har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for de første seks måneder af 2013. Af delårsrapporten fremgår blandt andet:

  • Nettoomsætningen for årets første seks måneder blev EUR 103,1 mio., en stigning på 11 % i forhold til samme periode sidste år. Kvartalets nettoomsætning steg med 19 % i forhold til samme periode sidste år og blev EUR 54,1 mio. Side 5
  • Ordreindgangen for de første seks måneder blev EUR 15,2 mio., hvilket er 69 % mere end samme periode i 2012. Ordreindgangen i andet kvartal steg med 35 % i forhold til andet kvartal 2012 til EUR 5,8 mio. Ordrebeholdningen er i kvartalet faldet med EUR 2,9 mio. og udgjorde ved udgangen af andet kvartal EUR 14,7 mio., mens ordrebeholdningen på samme tidspunkt sidste år var EUR 6,9 mio. Side 4
  • Indtægtsføring af licenser og tillægslicenser udgjorde EUR 14,4 mio. for årets første seks måneder, svarende til en stigning på 47 % sammenholdt med 2012 og beløb sig i andet kvartal 2013 til EUR 8,5 mio., hvilket svarer til en stigning på 81 % i forhold til samme kvartal sidste år. Side 5
  • Aktivitetsniveauet for salg og levering af konsulentydelser fortsætter på et tilfredsstillende niveau. Konsulentindtægterne for årets første seks måneder blev EUR 35,7 mio., en stigning på 7 % i forhold til samme periode sidste år. I andet kvartal var konsulentindtægterne EUR 19,0 mio., hvilket er en stigning på 21 % i forhold til samme periode i 2012. Side 5
  • Vedligeholdelsesindtægterne for første halvår udgjorde EUR 51,5 mio. og udviser en stigning på 6 % i forhold til samme periode i 2012. I andet kvartal var vedligeholdelsesindtægterne EUR 25,9 mio., en stigning på 5 % sammenlignet med samme kvartal sidste år. Side 5
  • SimCorps samlede omkostninger i årets første seks måneder udgjorde EUR 84,8 mio. og udviser en stigning på 5 % i forhold til samme periode i 2012. I andet kvartal var de samlede omkostninger EUR 42,8 mio., en stigning på 8 % i forhold til samme kvartal sidste år. Side 6
  • Resultatet af primær drift, EBIT, blev for årets første seks måneder EUR 18,3 mio., hvilket er EUR 6,0 mio. svarende til 49 % mere end samme periode sidste år. I andet kvartal blev resultat af primær drift, EBIT, EUR 11,3 mio. mod EUR 6,0 mio. sammenlignet med samme kvartal sidste år. Side 7
  • Pengestrømmen fra driftsaktivitet udgjorde for årets første seks måneder EUR 22,4 mio. sammenlignet med EUR 21,3 mio. i samme periode sidste år. Side 8
  • For 2013 opjusteres forventningerne om en omsætningsstigning fra mere end 5 % i lokal valuta til forventninger om en omsætningsstigning på mindst 8 % i lokal valuta. På trods af den estimerede negative valutakurspåvirkning i den rapporterede overskudsgrad (EBIT) på mere end 1 %-point for den resterende del af 2013 opjusteres forventningerne til rapporteret overskudsgrad (EBIT) fra mindst 22 % til en forventet rapporteret overskudsgrad på mindst 23 %. Side 9
  • Ved indgangen til tredje kvartal var EUR 183,4 mio. af 2013-omsætningen kontraktligt sikret, hvilket er EUR 19,5 mio. eller 12 % mere end på samme tidspunkt sidste år. Side 9

Investormøde

SimCorps direktion vil præsentere denne delårsrapport på et investormøde, som afholdes i New York onsdag den 28. august 2013 kl. 9:00 (DK tid). Præsentationen kan følges via live webcast på dette link, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål online:

http://storm.zoomvisionmamato.com/player/simcorp/objects/sah8r1vc/,

Præsentationen vil efterfølgende kunne ses på SimCorps hjemmeside www.simcorp.com.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 49/2013