Aktietilbagekøbs-program - rettelse

Den 27. august 2013 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 20,0 mio. (ca. DKK 149,2 mio.) i perioden fra 28. august 2013 til 24. februar 2014.

Siden seneste meddelelse er der under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

28. august 2013

6.604

181,47

1.198.428

29. august 2013

7.302

181,64

1.326.335

30. august 2013

7.728

179,06

1.383.776

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

21.634

180,67

3.908.539

 

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 1.608.795 aktier svarende til 3,70 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 19,5 mio. (ca. DKK 145,3 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

  

Selskabsmeddelelse nr. 52/2013