Delårsrapport 30. september 2013 – SimCorp A/S

SimCorp øgede nettoomsætningen med 11 % i årets første ni måneder, drevet af en tilfredsstillende udvikling i licenssalg samt en robust udvikling i konsulent- og vedligeholdelsesaktiviteterne.

Der er i tredje kvartal indgået to nye kontrakter vedrørende softwarelicens, en på det engelske marked og en på det franske marked.

Nettoomsætningen for årets første ni måneder var EUR 157,7 mio., hvilket er en stigning på EUR 16,0 mio. sammenlignet med samme periode sidste år.

Resultatet af primær drift, EBIT, blev for de første ni måneder EUR 31,8 mio., hvilket er en stigning på 53 % sammenlignet med samme periode sidste år.

Den kontraktligt sikrede omsætning for 2013 er 12 % højere end den tilsvarende på samme tidspunkt i 2012.

For 2013 fastholdes forventningerne om en samlet omsætningsstigning på mere end 8 % i lokal valuta og en overskudsgrad (EBIT) på mindst 23 %.

- - -

SimCorps bestyrelse har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for de første ni måneder af 2013. Af delårsrapporten fremgår blandt andet:

Nettoomsætningen for årets første ni måneder blev EUR 157,7 mio., en stigning på 11 % i forhold til samme periode sidste år. Kvartalets nettoomsætning steg med 12 % i forhold til samme periode sidste år og blev EUR 54,6 mio. Side 5
Ordreindgangen for de første ni måneder blev EUR 26,1 mio., hvilket er 5 % mindre end i samme periode i 2012. Ordreindgangen i tredje kvartal var EUR 10,9 mio. i forhold til EUR 18,5 mio. i tredje kvartal 2012. Ordrebeholdningen er uændret i forhold til andet kvartal og udgjorde ved udgangen af tredje kvartal EUR 14,7 mio., mens ordrebeholdningen på samme tidspunkt sidste år var EUR 16,7 mio. Side 4
Indtægtsføring af licenser og tillægslicenser udgjorde EUR 25,0 mio. for årets første ni måneder, svarende til en stigning på 36 % sammenholdt med 2012 og beløb sig i tredje kvartal 2013 til EUR 10,6 mio., hvilket er til en stigning på 23 % i forhold til samme kvartal sidste år. Side 5
Aktivitetsniveauet for salg og levering af konsulentydelser fortsætter på et tilfredsstillende niveau. Konsulentindtægterne for årets første ni måneder blev EUR 53,6 mio., en stigning på 12 % i forhold til samme periode sidste år. I tredje kvartal var konsulentindtægterne EUR 17,9 mio., hvilket er en stigning på 22 % i forhold til samme kvartal i 2012. Side 5
Vedligeholdelsesindtægterne for årets første ni måneder udgjorde EUR 77,3 mio. og udviser en stigning på 5 % i forhold til samme periode i 2012. I tredje kvartal var vedligeholdelsesindtægterne EUR 25,8 mio., en stigning på 4 % sammenlignet med samme kvartal sidste år. Side 5
SimCorps samlede omkostninger i årets første ni måneder udgjorde EUR 125,9 mio. og udviser en stigning på 4 % i forhold til samme periode i 2012. I tredje kvartal var de samlede omkostninger EUR 41,1 mio., en stigning på 2 % i forhold til samme kvartal sidste år. Side 6
Resultatet af primær drift, EBIT, blev for årets første ni måneder EUR 31,8 mio., hvilket er EUR 11,1 mio. svarende til 53 % mere end samme periode sidste år. I tredje kvartal blev resultat af primær drift, EBIT, EUR 13,5 mio. mod EUR 8,4 mio. sammenlignet med samme kvartal sidste år. Side 7
Pengestrømmen fra driftsaktivitet udgjorde for årets første ni måneder EUR 30,5 mio. sammenlignet med EUR 28,6 mio. i samme periode sidste år. I tredje kvartal udgjorde pengestrømmen EUR 8,0 mio. i forhold til EUR 7,4 mio. i samme kvartal sidste år.  Side 8
Ved indgangen til tredje kvartal var EUR 204,3 mio. af 2013-omsætningen kontraktligt sikret, hvilket er EUR 22,2 mio. eller 12 % mere end på samme tidspunkt sidste år. Side 10
For 2013 fastholdes forventningerne om en omsætningsstigning på mere end 8 % i lokal valuta  og en overskudsgrad (EBIT) på mindst 23 %. Forventningen til overskudsgrad (EBIT) fastholdes på trods af den negative valutakurspåvirkning i den rapporterede overskudsgrad (EBIT) på omkring 1 % -point for årets første 9 måneder. Forventningen er baseret på valutakurser 31. oktober 2013.  Side 10
Investormøde
SimCorps direktion vil præsentere denne delårsrapport på et investormøde fredag den 29. november 2013 kl. 9:00 på selskabets adresse, Weidekampsgade 16, 2300 København S. Mødet er åbent for alle, og der er endvidere mulighed for at deltage i mødet via følgende link, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål online via e-mail: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/simcorp/objects/t2c7znb5/.

Præsentationen vil efterfølgende kunne ses på SimCorps hjemmeside www.simcorp.com.

 

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 65/2013