Forløb af ordinær generalforsamling

SimCorp A/S har i dag, den 31. marts 2014, afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende blev besluttet:

Regnskabsåret 2013 samt 2014

 • Selskabets reviderede årsrapport for 2013 blev godkendt.
 • Bestyrelsens forslag til revideret vederlags- og incitamentspolitik samt forslag til bestyrelsens vederlag for 2014 blev godkendt.
 • Forslaget til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2013 blev godkendt, idet der udbetales et udbytte på DKK 4,00 per aktie a DKK 1. Resten af overskuddet overføres til næste år.

Valg

 • Jesper Brandgaard blev genvalgt som formand for bestyrelsen og Peter Schütze som næstformand.
 • Hervé Couturier og Simon Jeffreys blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.
 • Patrice McDonald blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
 • PwC blev valgt som ny revisor for selskabet.

 

 

Aktier og kapital

 • Nedsættelse af selskabets aktiekapital ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne aktier blev godkendt. Selskabets aktier reduceres med DKK 2.000.000 fra DKK 43.500.000 til DKK 41.500.000. Der var dog ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret til at gennemføre denne ændring, hvorfor der til vedtagelsen vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
 • Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier for op til 10 % af aktiekapitalen inklusive selskabets nuværende beholdning af egne aktier.

Sprog

 • Forslaget om, at årsrapporter og delårsrapporter fremover udarbejdes og aflægges på engelsk, blev vedtaget.

Sammensætning af bestyrelsen og bestyrelsesudvalg

På et bestyrelsesmøde holdt i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen udpegede bestyrelsen følgende medlemmer til revisionsudvalget. Bestyrelsen og revisionsudvalget er herefter sammensat som følger:

 • Jesper Brandgaard (formand)
 • Peter Schütze (næstformand)
 • Hervé Couturier
 • Simon Jeffreys (formand for revisionsudvalget)
 • Patrice McDonald (medlem af revisionsudvalget)
 • Jacob Goltermann (medarbejderrepræsentant og medlem af revisionsudvalget)
 • Raymond John (medarbejderrepræsentant)

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

 

Selskabsmeddelelse nr. 19/2014