Aktietilbagekøbs-program

Den 1. september 2014 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 10,0 mio. (DKK 74,6 mio.)  i perioden fra 2. september 2014 til 13. februar 2015.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

 

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

 

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

305.598

165,46

50.562.895

4. november 2014

1.500

175,29

262.935

5. november 2014

1.500

175,77

263.655

6. november 2014

1.800

176,67

318.006

7. november 2014

1.600

176,91

283.056

10. november 2014

2.000

174,99

349.980

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

313.998

165,74

52.040.527

 

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 889.866 aktier svarende til 2,14 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 3,0 mio. (ca. DKK 22,6 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 45/2014