Aktietilbagekøbs-program

Den 1. september 2014 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 10,0 mio. (DKK 74,6 mio.)  i perioden fra 2. september 2014 til 13. februar 2015.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

313.998

165,74

52.040.527

11. november 2014

1.800

175,92

316.656

12. november 2014

1.700

174,67

296.939

13. november 2014

1.800

175,14

315.252

14. november 2014

1.900

174,73

331.987

17. november 2014

1.500

173,27

259.905

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

322.698

165,98

53.561.266

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 898.566 aktier svarende til 2,17 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 2,8 mio. (ca. DKK 21,0 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 46/2014