Aktietilbagekøbs-program

Den 1. september 2014 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 10,0 mio. (DKK 74,6 mio.)  i perioden fra 2. september 2014 til 13. februar 2015.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

386.439

165,82

64.079.197

9. december 2014

1.000

170,30

170.300

10. december 2014

1.200

169,40

203.280

11. december 2014

1.500

166,38

249.570

12. december 2014

1.000

165,48

165.480

15. december 2014

3.769

162,46

612.311

16. december 2014

5.800

159,92

927.536

17. december 2014

3.500

160,12

560.420

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

404.208

165,68

66.968.094

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 980.076 aktier svarende til 2,36 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 1,0 mio. (ca. DKK 7,6 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)

Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 53/2014