Aktietilbagekøbs-program

Den 1. september 2014 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 10,0 mio. (DKK 74,6 mio.)  i perioden fra 2. september 2014 til 13. februar 2015.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

404.208

165,68

66.968.094

18. december 2014

1.000

163,08

163.080

19. december 2014

3.715

153,04

568.544

22. december 2014

1.032

158,19

163.252

23. december 2014

9.000

159,06

1.431.540

29. december 2014

4.000

162,18

648.720

30. december 2014

5.070

162,36

823.165

2. januar 2015

5.000

163,76

818.800

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

433.025

165,31

71.585.195

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 1.007.434 aktier svarende til 2,43 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 0,4 mio. (ca. DKK 3,0 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 2/2015