Nyt aktietilbagekøbs-program

SimCorp A/S (“SimCorp”) har i dag initieret et aktietilbagekøbsprogram for op til EUR 10,0 mio. til gennemførelse i perioden fra 23. februar til 14. august 2015.

Tilbagekøbsprogrammet iværksættes i henhold til den bemyndigelse, som blev givet på den ordinære generalforsamling den 31. marts 2014 til at tilbagekøbe op til 10 % af SimCorps aktiekapital i perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

Tilbagekøbsprogrammet vil forløbe i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, som sikrer beskyttelse mod overtrædelse af insider-handelslovgivningen i forbindelse med gennemførelse af tilbagekøbet.

SimCorp har udpeget Danske Bank A/S som lead manager af tilbagekøbsprogrammet for EUR 10,0 mio. I henhold til aftalen vil Danske Bank A/S tilbagekøbe aktier på vegne af SimCorp uafhængigt og uden indflydelse af SimCorp.

Tilbagekøbsprogrammet er underlagt følgende betingelser:

  • Formålet med programmet er at reducere SimCorps aktiekapital og at imødekomme forpligtelserne i SimCorp’s incitamentsordning
  • Det samlede køb af egne aktier vil være begrænset til en samlet markedsværdi på EUR 10,0 mio.
  • Det maksimale antal aktier, som kan købes, er 500.000 aktier á DKK 1
  • Gennemførelse af tilbagekøbet vil ske fra 23. februar til 14. august 2015
  • Der vil på en enkelt børsdag maksimalt kunne købes SimCorp-aktier svarende til 25 % af den gennemsnitlige omsætning af SimCorp-aktier handlet på NASDAQ OMX Copenhagen i de foregående 20 handelsdage
  • Gennem aktietilbagekøbsprogrammets løbetid vil ingen aktier blive købt til en pris, der overstiger den højeste af de følgende to priser på NASDAQ OMX Copenhagen:

                 1.  Prisen på den seneste uafhængige handel og
                 2.  Det højeste aktuelle uafhængige bud

 

Detaljer vedrørende transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet vil blive offentliggjort på www.simcorp.com senest ved udgangen af den syvende handelsdag.


Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 10/2015