Aktietilbagekøbs-program

Den 1. september 2014 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 10,0 mio. (DKK 74,6 mio.)  i perioden fra 2. september 2014 til 13. februar 2015.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

441.675

165,62

73.150.039

29. januar 2015

600

188,00

112.800

30. januar 2015

700

190,43

133.301

2. februar 2015

600

190,83

114.498

3. februar 2015

500

188,85

94.425

4. februar 2015

600

188,71

113.226

5. februar 2015

300

188,08

56.424

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

444.975

165,80

73.774.713

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 1.019.202 aktier svarende til 2,46 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 0,1 mio. (ca. DKK 0,8 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.


Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 6/2015