Aktietilbagekøbs-program afsluttet

Den 1. september 2014 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet ville SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 10,0 mio. (DKK 74,6 mio.)  i perioden fra 2. september 2014 til 13. februar 2015.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

444.975

165,80

73.774.713

6. februar 2015

700

187,89

131.523

9. februar 2015

500

189,70

94.850

10. februar 2015

700

193,50

135.450

11. februar 2015

1.000

195,58

195.580

12. februar 2015

800

195,63

156.504

13. februar 2015

500

195,83

97.915

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

449.175

166,05

74.586.535

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 1.023.402 aktier svarende til 2,47 % af aktiekapitalen.  

I perioden fra september 2014 til februar 2015 har SimCorp tilbagekøbt i alt 449.175 aktier svarende til en transaktionsværdi på EUR 10,0 mio. (DKK 74,6 mio.), og aktietilbagekøbsprogrammet er hermed afsluttet.


Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)


Selskabsmeddelelse nr. 8/2015