Aktietilbagekøbs-program

Den 17. februar 2015 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 10,0 mio. (DKK 74,4 mio.)  i perioden fra 23. februar til 14. august 2015.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

35.750

223,56

7.992.250

3. marts 2015

5.000

235,38

1.176.900

4. marts 2015

5.000

229,05

1.145.250

5. marts 2015

6.000

231,67

1.390.020

6. marts 2015

3.500

238,27

857.772

9. marts 2015

4.000

236,52

946.080

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

59.350

227,60

13.508.272

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 902.735 aktier svarende til 2,18 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 8,2 mio. (ca. DKK 60,9 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.


Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 14/2015