Aktietilbagekøbs-program

Den 17. februar 2015 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 10,0 mio. (DKK 74,4 mio.)  i perioden fra 23. februar til 14. august 2015.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

166.252

228,12

37.925.633

14. april 2015

2.000

238,16

476.320

15. april 2015

2.200

242,13

532.686

16. april 2015

1.500

240,82

361.230

17. april 2015

6.000

236,44

1.418.640

20. april 2015

5.000

228,40

1.142.000

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

182.952

228,78

41.856.509

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 1.023.371 aktier svarende til 2,47 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 4,3 mio. (ca. DKK 32,5 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.


Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 20/2015