Aktietilbagekøbsprogram

Den 17. februar 2015 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 10,0 mio. (DKK 74,4 mio.)  i perioden fra 23. februar til 14. august 2015.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

182.952

228,78

41.856.509

21. april 2015

4.000

227,94

911.760

22. april 2015

10.000

221,90

2.219.000

23. april 2015

6.500

223,49

1.452.685

24. april 2015

4.334

222,80

965.615

27. april 2015

5.000

224,91

1.124.550

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

212.786

228,07

48.530.119

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 1.053.023 aktier svarende til 2,54 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 3,5 mio. (ca. DKK 25,9 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.


Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 21/2015