Aktietilbagekøbs-program

Den 17. februar 2015 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 10,0 mio. (DKK 74,4 mio.)  i perioden fra 23. februar til 14. august 2015.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

265.584

230,19

61.135.387

2. juli 2015

1.000

262,18

262.180

3. juli 2015

1.000

261,38

261.380

6. juli 2015

1.200

263,35

316.020

7. juli 2015

2.000

263,59

527.180

8. juli 2015

3.000

253,82

761.460

9. juli 2015

1.500

256,61

384.915

10. juli 2015

2.000

265,51

531.020

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

277.284

231,46

64.179.542

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 1.117.772 aktier svarende til 2,69 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 1,4 mio. (ca. DKK 10,2 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 33/2015