Aktietilbagekøbs-program

Den 17. februar 2015 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 10,0 mio. (DKK 74,4 mio.)  i perioden fra 23. februar til 14. august 2015.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

277.284

231,46

64.179.542

13. juli 2015

1.900

271,49

515.831

14. juli 2015

1.800

275,72

496.296

15. juli 2015

1.100

281,48

309.628

16. juli 2015

1.500

289,47

434.205

17. juli 2015

2.000

282,66

565.320

20. juli 2015

1.600

283,23

453.168

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

287.184

233,14

66.953.990


Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 1.127.672 aktier svarende til 2,72 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 1,0 mio. (ca. DKK 7,4 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 34/2015