Aktietilbagekøbs-program afsluttet

Den 17. februar 2015 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet ville SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 10,0 mio. (DKK 74,4 mio.)  i perioden fra 23. februar til 14. august 2015.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

306.384

236,52

72.464.495

10. august 2015

1.400

283,89

397.446

11. august 2015

1.500

284,79

427.185

12. august 2015

1.600

275,72

441.152

13. august 2015

1.500

276,40

414.600

14. august 2015

890

284,87

253.534

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

313.274

237,49

74.398.412

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 1.153.762 aktier svarende til 2,78 % af aktiekapitalen.

I perioden fra i perioden fra 23. februar til 14. august 2015 har SimCorp tilbagekøbt i alt 313.274 aktier svarende til en transaktionsværdi på EUR 10,0 mio. (DKK 74,4 mio.), og aktietilbagekøbsprogrammet er hermed afsluttet.


Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 38/2015