Aktietilbagekøbs-program

Den 19. august 2015 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 15,0 mio. (DKK 111,9 mio.)  i perioden fra 25. august 2015 til 19. februar 2016.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

153.378

329,98

50.612.271

29. oktober 2015

1.300

328,82

427.466

30. oktober 2015

1.400

331,93

464.702

2. november 2015

1.500

337,18

505.770

3. november 2015

1.500

338,84

508.260

4. november 2015

1.700

338,62

575.654

5. november 2015

500

339,58

169.790

6. november 2015

700

351,15

245.805

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

161.978

330,35

53.509.718

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 1.248.244 aktier svarende til 3,01 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 7,8 mio. (ca. DKK 58,4 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.


Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 52/2015