Amerikansk asset manager udvider brugen af SimCorp Dimension

SimCorp meddeler, at man med succes har afsluttet et ’proof of concept’ med den amerikanske asset manager, som blev omtalt i selskabsmeddelelse nr. 45 af 25. september 2015. Dermed er udvidelsen af selskabets SimCorp Dimension licensaftale til front office nu ubetinget.

Som tidligere omtalt bruger asset manageren allerede SimCorp Dimension til sin middle- og back-office funktion, og selskabet har nu valgt SimCorps front office løsning til at understøtte portfolio management, trading, compliance og risk management.


Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
James Corrigan, Managing Director, SimCorp USA Inc. (+1 212 994 9401)

Selskabsmeddelelse nr. 50/2015