Aktietilbagekøbs-program

Den 19. august 2015 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 15,0 mio. (DKK 111,9 mio.)  i perioden fra 25. august 2015 til 19. februar 2016.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

216.323

342.59

74.109.648

17. december 2015

1.800

387.62

697.716

18. december 2015

2.000

380.54

761.080

21. december 2015

1.900

378.68

719.492

22. december 2015

2.500

372.66

931.650

23. december 2015

2.500

366.81

917.025

28. december 2015

2.600

369.69

961.194

29. december 2015

1.000

379.55

379.550

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

230.623

344.62

79.477.355

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 1.316.889 aktier svarende til 3,14 % af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 4,3 mio. (ca. DKK 32,4 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.


Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 61/2015