Nordamerikansk finansiel serviceudbyder vælger SimCorp Dimension

SimCorp meddeler, at man har underskrevet en 5-årig abonnementsbaseret licenskontrakt med en nordamerikansk finansiel serviceudbyder, som opererer på globalt plan.

Selskabet har valgt SimCorps investment management løsning, SimCorp Dimension, til sine middle- og back-office aktiviteter.

Realisering af den fulde kontraktværdi er betinget af succesfuld opfyldelse af på forhånd definerede milepæle i løbet af kontraktsforløbets indledende fase.


Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
James Corrigan, Managing Director, SimCorp North America  (+1 212 994 9401)

Selskabsmeddelelse nr. 04/2016