Ændret dagsorden for ordinær generalforsamling – tilbagetrækning af forslag 6.B.

Med henvisning til fondsbørsmeddelelse nr. 09/2016 udsendt den 10. marts 2016, har SimCorps bestyrelse besluttet at trække følgende forslag 6.B. tilbage fra dagsordenen for den ordinære generalforsamling, som afholdes i dag den 1. april 2016:

”6.B.

Bestyrelsen foreslår at revidere selskabets vederlags- og incitamentspolitik for selskabets medarbejdere, bestyrelse og direktion i henhold til selskabslovens § 139. Bestyrelsens forslag til revideret vederlags- og incitamentspolitik vedhæftes som bilag til indkaldelsen.

Årsagen til at bestyrelsen trækker forslaget tilbage, er, at på trods af, at bestyrelsen forventer, at et simpelt flertal vil være til stede på generalforsamlingen til at kunne vedtage forslaget, vil antallet af aktionærer, som ved instruktionsfuldmagt har stemt imod forslaget være af et omfang, som efter bestyrelsens opfattelse ikke er uvæsentligt, og bestyrelsen anerkender denne aktionærgruppes beslutning.

Den øvrige dagsorden forbliver uændret.

København, fredag den 1. april 2016 SimCorp A/S På vegne af bestyrelsen

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 10/2016