SimCorp A/S - Forløb af ekstraordinær generalforsamling

SimCorp A/S har i dag, den 26. april 2016, afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor følgende blev besluttet:

  • Nyudstedte aktier i henhold til bestyrelsens eksisterende udvidelsesbemyndigelse udstedes fremover ikke som ihændehaveraktier, men som navneaktier.
  • Bestyrelsen bemyndiges til i overensstemmelse med selskabslovens § 182-183 at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i det omfang, selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag herfor. Det ekstraordinære udbytte skal være forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske situation, skal være kontant og i overensstemmelse med begrænsningerne i selskabsloven.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)

Selskabsmeddelelse nr. 14/2016