SimCorp A/S – Forløb af ordinær generalforsamling

Regnskabsåret 2015 samt 2016

 • Selskabets reviderede årsrapport for 2015 blev godkendt.
 • Bestyrelsens forslag til bestyrelsens vederlag for 2016 blev godkendt.
 • Forslaget til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2015 blev godkendt, idet der udbetales et udbytte på DKK 5,25 per aktie a DKK 1. Resten af overskuddet overføres til næste år.

Valg

 • Jesper Brandgaard blev genvalgt som formand for bestyrelsen og Peter Schütze som næstformand.
 • Hervé Couturier, Simon Jeffreys og Patrice McDonald blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.
 • Franck Cohen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
 • PwC blev genvalgt som selskabets revisor   

Ekstraordinært udbytte og kapital

 • Ændring af vedtægterne, så bestyrelsen bliver bemyndiget til at træffe beslutning om ekstraordinært udbytte. Der var dog ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret til at gennemføre denne ændring, hvorfor der til vedtagelsen vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
 • Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier for op til 10 % af aktiekapitalen inklusive selskabets nuværende beholdning af egne aktier.

Udstedelse af nye aktier

 • Ændring af vedtægterne som følge af ændringer i selskabsloven, sådan at nyudstedte aktier fremover ikke udstedes som ihændehæveraktier, men som navneaktier. Der var dog ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret til at gennemføre denne ændring, hvorfor der til vedtagelsen vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
   

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Administrerende direktør, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)