SimCorp A/S – Aktietilbagekøbsprogram

Den 10. maj 2016 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (“Safe Harbour”-reglerne).

Uk Denmark

Aktietilbagekøbsprogrammet er fra 3. juli 2016 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og delegeret lovgivning under MAR.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 40,0 mio. (DKK 297,6 mio.)  i perioden fra 10. maj 2016 til 20. februar 2017. 

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

 

Antal aktier

Gennemsnitlig
købskurs 
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

284,015

334.80

95,088,733

11 Juli 2016

2,562

330.87

847,686

12 July 2016

11,685

330.47

3,861,520

13 July 2016

3,374

328.72

1,109,109

14 July 2016

3,640

331.30

1,205,919

15 July 2016

2582

327.73

1,041,199

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

308,453

334.42

103,154,166


Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 1.517.699 aktier svarende til 3,7% af aktiekapitalen. 

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 26,1 mio. (ca. DKK 194,4 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)
Anders Hjort, Head of Investor Relations, SimCorp A/S (+45 3544 8822, +45 2892 8881)

Share repurchase specification 

Selskabsmeddelelse nr. 26/2016