SimCorp A/S – Aktietilbagekøbsprogram

Den 10. maj 2016 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (“Safe Harbour”-reglerne).

Uk   Denmark

Aktietilbagekøbsprogrammet er fra 3. juli 2016 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og delegeret lovgivning under MAR.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 40,0 mio. (DKK 297,6 mio.)  i perioden fra 10. maj 2016 til 20. februar 2017.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

 

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

 

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

386.833

335,82

129.905.161

8. august 2016

3.760

337,61

1.269.423

9. august 2016

2.068

342,72

708.751

10. august 2016

5.361

347,57

1.863.298

11. august 2016

1.947

349,42

680.313

12. august 2016

1.008

348,20

350.986

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

400.977

336,12

134.777.932

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 1.610.233 aktier svarende til 3,9% af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 21,9 mio. (ca. DKK 162,8 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Share repurchase specification

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)
Anders Hjort, Head of Investor Relations, SimCorp A/S (
+45 3544 8822, +45 2892 8881)

Selskabsmeddelelse nr. 30/2016