SimCorp A/S – Aktietilbagekøbsprogram

Den 10. maj 2016 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (“Safe Harbour”-reglerne).

Uk   Denmark

Aktietilbagekøbsprogrammet er fra 3. juli 2016 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og delegeret lovgivning under MAR.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 40,0 mio. (DKK 297,6 mio.)  i perioden fra 10. maj 2016 til 20. februar 2017.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

 

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

 

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

360.578

335,54

120.989.993

1. august 2016

5.725

344,72

1.973.510

2. august 2016

9.199

339,46

3.122.713

3. august 2016

5.827

336,82

1.962.658

4. august 2016

4.093

336,86

1.378.784

5. august 2016

1.411

338,41

477.503

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

386.833

335,82

129.905.161

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 1.596.079 aktier svarende til 3,8% af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 22,5 mio. (ca. DKK 167,7 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Share repurchase specification

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)
Anders Hjort, Head of Investor Relations, SimCorp A/S (+45 3544 8822, +45 2892 8881)


Selskabsmeddelelse nr. 29/2016