SimCorp A/S – Aktietilbagekøbsprogram

Den 10. maj 2016 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (“Safe Harbour”-reglerne).

Uk   Denmark

Aktietilbagekøbsprogrammet er fra 3. juli 2016 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og delegeret lovgivning under MAR.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 40,0 mio. (DKK 297,6 mio.)  i perioden fra 10. maj 2016 til 20. februar 2017.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

 

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

 

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

563.174

340,91

191.989.272

26. september 2016

3.496

362,90

1.268.710

27. september 2016

2.464

379,18

934.300

28. september 2016

6.527

384,77

2.511.425

29. september 2016

3.378

384,52

1.298.899

30. september 2016

3.949

383,70

1.515.233

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

582.988

342,23

199.517.840

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 1.767.626 aktier svarende til 4,3% af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 13,2 mio. (ca. DKK 98,1 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Share repurchase specification

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)
Anders Hjort, Head of Investor Relations, SimCorp A/S (+45 3544 8822, +45 2892 8881)Selskabsmeddelelse nr. 40/2016