SimCorp A/S – Aktietilbagekøbsprogram

Den 10. maj 2016 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (“Safe Harbour”-reglerne).

Uk   Denmark

Aktietilbagekøbsprogrammet er fra 3. juli 2016 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og delegeret lovgivning under MAR.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 40,0 mio. (DKK 297,6 mio.)  i perioden fra 10. maj 2016 til 20. februar 2017.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

 

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

 

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

617.962

344,72

213.026.761

10. oktober 2016

3.030

381,03

1.154.523

11. oktober 2016

10.051

379,15

3.810.835

12. oktober 2016

15.477

380,28

5.885.625

13. oktober 2016

11.655

375,58

4.377.366

14. oktober 2016

8.755

376,27

3.294.284

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

666.930

347,19

231.549.394

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 1.851.568 aktier svarende til 4,5% af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 8,9 mio. (ca. DKK 66,1 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Share repurchase specification

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)
Anders Hjort, Head of Investor Relations, SimCorp A/S (+45 3544 8822, +45 2892 8881)Selskabsmeddelelse nr. 42/2016