SimCorp A/S – Aktietilbagekøbsprogram

Den 10. maj 2016 iværksatte SimCorp A/S et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (“Safe Harbour”-reglerne).

Uk   Denmark

Aktietilbagekøbsprogrammet er fra 3. juli 2016 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og delegeret lovgivning under MAR.

I forbindelse med programmet vil SimCorp A/S tilbagekøbe aktier for op til EUR 40,0 mio. (DKK 297,6 mio.)  i perioden fra 10. maj 2016 til 20. februar 2017.

Der er under tilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:

Dato

 

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs
(DKK pr. aktie)

Beløb (DKK)

 

Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse:

806.573

349,92

282.235.489

21. november 2016

4.151

340,86

1.414.925

22. november 2016

7.000

339,31

2.375.155

23. november 2016

10.500

334,08

3.507.864

24. november 2016

4.404

331,21

1.458.649

25. november 2016

6.507

330,42

2.150.053

Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner:

839.135

349,34

293.142.136

Efter ovenstående transaktioner ejer SimCorp 2.023.773 aktier svarende til 4,9% af aktiekapitalen.

Det forventes at tilbagekøbe yderligere aktier for et beløb på EUR 0,6 mio. (ca. DKK 4,5 mio.) under tilbagekøbsprogrammet.

Share repurchase specification

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Thomas Johansen, Økonomidirektør, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 2811 3828)
Anders Hjort, Head of Investor Relations, SimCorp A/S (+45 3544 8822, +45 2892 8881)


Selskabsmeddelelse nr. 49/2016