SimCorp A/S - CFO fratræder

Bestyrelsen i SimCorp A/S meddeler, at Chief Financial Officer Thomas Johansen fratræder sin stilling med øjeblikkelig virkning.

Uk   Denmark

SimCorp vil igangsætte en proces for rekruttering af en ny Chief Financial Officer.

De forventninger til SimCorp's finansielle resultat for 2016, der blev annonceret den 10. november 2016 i forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for de første 9 måneder af 2016, bliver ikke påvirket af ovenstående meddelelse.

Spørgsmål vedrørende denne selskabsmeddelse skal rettes til selskabets bestyrelsesformand
Jesper Brandgaard på +45 44423295.

Selskabsmeddelelse nr. 52/2016